• ហាងអាហារដ្ឋានសម្រាប់ជួល

$300.00

Tel : 012 84 74 23
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.ba-marketing.billionad.com
View : 653

Description

ហាងអាហារដ្ឋានសម្រាប់ជួល

  - ហាងមានទំហំ ៧ x ១១ម នៅកាច់ជ្រុង សកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរុប ថ្មី ជិតផ្សារគីឡូលេខ ៤

​  - មានមនុស្សចេញចូលច្រើន រហូតដល់ម៉ោងដប់យប់

  - ត្រូវការជួល ពីម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៨យប់

 ​ - មានតុ និងកៅអ៊ីប្រើស្រាប់

 

  - តម្លៃ ៣០០ដុល្លារ អាចចរចាបាន